Romana


PRIMARIA ORASULUI BROSTENI, JUD. SUCEAVA
PROIECTE INVESTITIONALE

    Infrastructura edilitara
    Alimentarea cu apa a localitatii este realizata prin aductiunile de apa de paraul Neagra, Hleasa - in curs de finalizare. Lungimea retelei de alimentare cu apa este de 8 km care nu se prezinta intr-o stare prea buna datorita vechimii acesteia de peste 30 de ani.
    Reteaua de canalizare a orasului este in lungime de 4,5 km si este legata la statia de epurare  de la Lungeni si aceasta necesita lucrari de reabilitare datorita starii deplorabile in care se afla.
    Avand in vedere integrarea in Uniunea Europeana in legatura cu imbunatatirea semnificativa a calitatii mediului si a vietii prin incurajarea dezvoltarii durabile se spera ca prin proiectele legate de Reabilitarea retelei de apa si a celei de canalizare a orasului, de atragere a fondurilor structurale prin Programul Operational Sectorial pentru infrastructura de Mediu in care se inscriu aceste doua obiective esentiale pentru comunitatea din orasul Brosteni.
    Legat de protejarea si prevenirea calamitatilor naturale se impune ca masura de urgenta intocmirea de studii de fezabilitate, proiect tehnic si executarea de lucrari la obiectivele privind indiguirea si aparari de mal a paraielor Cotirgasi si Holda care in ultimii ani au provocat mari pagube locuitorilor din zona si atragerea de fonduri nerambursbile de la Administratia Fondului de Mediu sau prin intermediul fondurilor structurale privind politica de mediu.
    Reteaua electrica este in lungime de 64 km iar numarul gospodariilor racordate la reteaua electrica este de 2.376. O problema de mare necesitate pentru comunitatea din orasul nostru o reprezinta racordarea a unor locuinte din satul Dirmoxa care sunt izolate de reteaua principala in acest sens autoritatile locale au luat demersurile necesare impreuna cu E-ON Suceava de a realiza acest obiectiv.
    Reteaua de iluminat public a orasului are nevoie de reabilitare, Consiliul Local Brosteni s-a inscris in Programul Operational Regional cu proiectul Reabilitare retea iluminat public pe o lungime de 3 km.
    Alimentarea cu gaz nu exista in zona localitati dar se spera prin semnarea unui acord cu C.J. Suceava la extinderea retelei de gaz metan care se afla la 50 km de zona localitatii.
    Reteaua stradala este reprezentata de 9 strazi si 9 aleei starea acestora este precara de aceea se impune‚ reabilitarea retelei stradale prin atragerea de fonduri europene privind Programul Operational Regional 2007-2010 un prim fiind existenta proiectului tehnic.
    Fondul de locuinte - exista peste 1.000 de apartamente construite in localitatea Brosteni, din care majoritatea sunt proprietatea locatarilor.
    Prin programul F.R.D.S. s-a reusit acoperirea a unui numar de 5 blocuri si s-au facut demersuri in continuare ca prin acelasi program sa se acopere si celelalte blocuri si zugravirea acestora.

    Asistenta sociala

    Incepind cu 1 ianuarie 2002 Legea nr. 416/2001 - privind venitul minim garantat produce modificari majore in zona. Exista peste 175 de persoane care beneficiaza de prevederile acestei legi. Persoanele fara venit, fara loc de munca, grad de handicap redus beneficiaza de aceste drepturi iar in acest sens mai beneficiaza de reducerea impozitului, ajutor pentru incalzire, ajutor de urgenta (calamitati, deces).
    Primaria Orasului Brosteni a formulat Planul local antisaracie si de incluziune sociala pentru perioada 2004 - 2008 avand urmatoarele obiective si strategii:
 • Eliminarea saraciei externe:
  • prin asigurarea unui venit minim garantat unui cat mai mare numar de familii si de persoane care nu realizeaza venituri si indeplinesc conditiilor impuse de Legea 416/2001.
  • crearea unui fond de solidaritate pentru interventii sociale de urgenta.
 • Imbunatatirea accesului la  asistenta:
  • inscrierea la medical de familie a unui numar mai mare de familii.
 • Asigurarea accesului la educatie:
  • efectuarea recesemintelor anuale pentru copii prescolari ce urmeaza sa fie inscrisi in clasa I si consilierea parintilor.
  • consilierea familiilor cu copii cu abandon scolar.
 • Prevenirea si combaterea violentei domestice:
  • desfasurarea unor companii de informare cu privire la consumul de alcool si de droguri precum si familiilor aflate in situatii de risc.
 • Protectia copiilor aflati in dificultate:
  • consilierea specializata a copiilor si familiilor aflate in situatii de risc.
 • Asistenta sociala a persoanelor cu handicap:
  • amenajarea infrastructurii, rampe de acces pentru a permite accesul la serviciile publice.
  • derularea unei companii de informare a angajatilor privind facilitatile de care beneficiaza privind facilitatile de care beneficiaza pentru angajarea persoanelor cu handicap.
 • Asistenta sociala pentru persoane varstnice:
  • desfasurarea unei companii de informare si sensibilizare a comunitatii privind protejarea persoanelor varstnice.
  • activitati de socializare (cluburi, spectacole). Copyright Author - MindMagnet Software Romania - developed for KYO INC