Centrul Medico-Social Carmen Silva

Contact
Director:  Asiminei Mihaela Tecla telefon: 0743 151 643
email: asimineimihaela@uamsbrosteni.ro

Camera de garda: (24/24h) telefon: 0230 549 719
http://www.uamsbrosteni.ro

Prezentare

Unitatea de Asistenţă Medico-Socială “Carmen Sylva” s-a înfiinţat în anul 2003 prin Hotărârea Consiliului Local Broşteni nr.18/ 27.06.2003, cu avizul Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Sănătăţii, cu o capacitate de 40 de paturi.
Sediul unităţii a fost construit în anul 1892 de către regina Elisabeta, acesta fiind menit să funcţioneze ca Spital Regional, deservind populaţia de pe Valea Bistriţei din acele timpuri.
Din anul 1968 până în anul 2003, timp de 35 ani, actuala Unitate de Asistență Medico-Socială a fost secție exterioară a Spitalului Municipal Vatra Dornei .
Din anul 2003 până în prezent, în contextul legislativ de la vremea respectivă – OGR 70/ 2002 și HGR 412 /2003, funcționează ca Unitate de Asistență Medico-Socială– unitate bugetară cu personalitate juridică, finanțată din trei surse: bugetul local, prin Consiliul Local Broșteni pentru cheltuielile cu personalul nemedical precum și cheltuielile pentru hrană, bunuri și servicii necesare întreținerii și funcționării unităților medico-sociale, reparații, consolidări, dotări; de la bugetul de stat, prin Ministerul Sănătății, pentru cheltuieli de personal, aferente medicilor și personalului medical, precum și cheltuielile medicamentelor și materialelor sanitare; venituri proprii– contribuții persoane asistate.

Servicii oferite

Aceste unități au fost înființate cu scopul de a elimina cazurile sociale și nu numai,ce sufocau spitalele de boli cronice, boli cronice acutizate, bolnavi în fază terminală, cu sau fără aparținători, foarte mulți imobilizați la pat.

Asistenta si ingrijirea beneficiarilor este asigurata 24/24 ore, de catre personalul specializat al UAMS.
Prin serviciile de ingrijire si asistenta medico-sociala se urmareste:
Imbunatatirea calitatii vietii persoanelor institutionalizate prin insusirea sentimentului de schimbare pozitiva in viata;
Ajutor in activitatile de baza ale vietii de zi cu zi si pastrarea, pe cat posibil, a autonomiei persoanei;
Efectuarea tratamentului medical in functie de nevoile si necesitatile fiecaruia si administrarea corecta si supravegheata a medicatiei;
Prevenirea agravarii situatiei de dependenta si mentinerea autonomiei pe o perioada cat mai lunga de timp;
Recuperare/ reabilitare neuropsihica si motrica, daca este cazul;

Prin activitatile desfasurate la nivelul unitatii noastre, s-au constatat efecte benefice la nivelul orasului nostru si nu numai:
Degrevarea familiei de activitatile de intretinere a beneficiarilor la domiciuliu, cu pastrarea in campul muncii a tuturor membrilor familiei;
Oferirea unor solutii pentru beneficiarii serviciilor de asistenta medico-sociala, atunci cand aceasta nu mai poate fi posibila, cat si pentru spitalele care nu pot asigura internarea pentru perioade lungi de timp, pacientilor care sufera de boli cronice.

Servicii medicale

Serviciile medicale oferite în cadrul UAMS “Carmen Sylva” sunt conforme cu Instrucţiunile (nr. 507/2003) de aplicare a Normelor privind organizarea si funcţionarea unităţilor de asistenţă medico-sociala, aprobate prin H.G. nr. 412/2003, la acestea fiind adăugate, după caz, serviciile recomandate la externarea din unităţile sanitare cu paturi (sau de către medicii de familie) pe bază de bilete de ieşire, scrisori medicale, planuri de recuperare, prevăzute în planul de tratament specific bolii respective si se adresează persoanelor internate, în special fiind vorba despre persoane cu afecțiuni cronice, afectiuni cronice acutizate , convalescenti tratati in alte institutii cu paturi , boli incurabile – stadiu terminal , care necesită permanent sau pentru o perioadă limitată de timp îngrijiri medicale , ingrijiri zilnice și supraveghere din partea personalului specializat.
Serviciile medicale oferite in cadrul institutiei includ următoarele activități și proceduri:
Evaluarea la internarea în unitate;
Efectuarea de măsurători antropometrice;
Acordarea primului ajutor;
Toaleta persoanei internate: parţială, totală, la pat, totală la baie cu ajutorul dispozitivelor de susţinere;
Monitorizarea funcțiilor vitale (TA, puls, temperatură, bilant hidric, diureză, saturație O2);
Recoltarea produselor biologice pentru analize de laborator;
Administrarea medicației pe cale orală conform prescripțiilor medicale, iar pentru pacienții inconștienți, cu hemoragie digestivă sau cu vărsături se administrează tratament pe cale parenterală, cum ar fi:
injecții subcutanate;
injecții intradermice;
injecții intramusculare;
injecții intravenoase sau perfuzii.
Alimentare și hidratare artificială a pacienților cu probleme grave de sănătate prin:
sondă nazogastrică;
gastrostomă;
sondă perigastrică.
Efectuarea de sondaje vezicale la indicația medicului în scop explorator sau terapeutic.
Efectuarea igienei și înlocuirea colostomelor sau ileostomelor chirugicale.
Pansarea plăgilor în scopul cicatrizării.
Consultanță medicala:
Consultanta psihologică.

Servicii sociale

Serviciile sociale pe care le oferă UAMS “Carmen Sylva” beneficiarilor sunt asigurate de personalul specializat al unității noastre. Toate aceste servicii au ca scop îmbunătățirea gradului de autonomie al persoanelor și integrarea lor în societate, prin activități de consiliere și de stimulare a capacităților sociale.
De aceste servicii pot beneficia persoane care din diferite motive – fizice, psihice sau sociale – nu au posibilitatea să își asigure nevoile sociale și să își dezvolte propriile capacități de intregrare.
Serviciile sociale includ următoarele:
asigurarea unui nivel maxim posibil de autonomie şi siguranţă;
asigurarea unor condiţii de îngrijire care să respecte identitatea, integritatea şi demnitatea;
asigurarea menţinerii capacităţii fizice şi intelectuale;
asigurarea consilierii şi informării atât a beneficiarilor, cât şi a familiilor acestora privind problematica socială (probleme familiale, psihologice etc);
intervenţii pentru prevenirea şi combaterea instituţionalizării prelungite;
stimularea participării la viaţa socială;
facilitarea şi încurajarea legăturilor interumane , atat cu familia proprie, cat si intre beneficiari;
organizarea de activităţi psiho-sociale şi culturale;