Serviciul Public de Alimentare cu Apă și Canalizare

Contact:
Strada Nicolae Nanu, nr. 4 – incinta Casei de Cultură, camerele 1 și 2
Telefon: 0230-549 784
email: serviciulpublicbrosteni@gmail.com
Persoana de contact: Șef Serviciu – Rusu Dorel

 

Prezentare

SPAAC – Oraș Broșteni este o instituție publică înființată prin reorganizare judiciară, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 71/2016 și în modalitatea gestiunii directe, aceasta fiind in subordinea Consiliului Local Oraș Broșteni și având ca activități specifice următoarele:

captarea și tratarea apei brute, transportul apei potabile,

înmagazinarea apei,

distribuția apei potabile,

furnizarea apei potabile

precum și colectarea, transportul, epurarea și evacuarea apelor uzate preluate de la utilizatori.