Compartiment pășuni locale

Responsabil:

ing. PĂUȘERIU Dan-Călin

Contact:

Telefon: 0230 549 940 interior 109
Fax: 0230 549 786
Email: primaria@primariabrosteni.ro

Program de lucru:

Luni-Vineri 07:30-15:30

Atribuții principale ale personalului din cadrul compartimentului:

 • asigura paza și raspunde gestionar de materialul lemnos cu regim silvic de pe pașunile  si pajistile din administrarea primariei
 • raspunde de valorificarea masei lemnoase puse in valoare conform legii
 • intocmirea raportului despre taierile in delict de arbori de pe izlazuri
 • verifică modul de utilizare a pașunilor conform contractelor de inchiriere, și respectarea clauzelor contractelor de inchiriere, privind plata la termenele stabilite, incărcătura de animale, modul de îngrijire și curățare a pajiștilor.
 • urmareste pastrarea limitelor de islaz si sesizarea despre orice incalcare de hotar
 • identificarea si plantarea suprafetelor de izlaz supuse eroziunii
 • asigura prevenirea incendiilor pe pașuni, pajisti, alte terenuri administrate  de primăie
 • respecta normele de protectie a muncii din cadrul activitatii prestate si raspunde zilnicde incalcarea acestora. Este obligat sa ia parte la toate instructajele care se fac lunar pe linia de protectie si securitate a muncii.
 • face pontajul lunar al persoanelor repartizate, de la Legea nr, 416/2001 privind ajutor social.
 • intervine ori de câte ori este nevoie pentru rezolvarea problemelor în urma intemperiilor naturii, situații de urgență, serviciul de godpodărire comunală.
 • alte sarcini date de primarul și veceprimarul orașului.
 • executa orice alt sarcini pe care le stabileste conducerea primariei
 • respectarea programului de lucru si folosirea integrala a timpului de lucru pentru indeplinirea atributiilor de serviciu,
 • rezolvarea competenta si la termen a corespondentei care îi este reparizata,
 • sa pastreze secretul de stat si cel de serviciu, daca, prin natura atributiilor, va avea acces la asemenea date si informatii.
 • Participa in comisiile de constatre a pagubelor produse de animalele sălbatice.