Compartiment salubritate și prestări servicii

Responsabil:

 

Contact:

Telefon: 0230 549 940 interior 109
Fax: 0230 549 786
Email: primaria@primariabrosteni.ro

Program de lucru:

Luni-Vineri 07:30-15:30

Atribuții principale sofer microbuz scolar  I:

 • respecta cu strictete actele normative care reglementeaza circulatia pe drumurile publice;
 • înainte de a pleca in cursa are obligatia sa verifice starea tehnica a autovehiculului pe care il conduce;
 • efectueaza ingrijirea zilnica a autovehiculului;
 • nu pleaca in cursa daca constata defectiuni / nereguli ale autovehiculului si isi anunta imediat superiorul pentru a se remedia defectiunile;
 • preia foaia de parcurs pentru ziua respectiva si preda foaia din ziua precedenta completata la toate rubricile (dupa cum indica formularul), bonuri de transport, nota de receptie,
 • mentine starea tehnica corespunzatoare a autovehiculului avut in primire;
 • parcheaza autovehiculul la locul stabilit prin foaia de parcurs, respectand regulile de parcare;
 • pastreaza certificatul de inmatriculare, licenta de executie si copia licentei de transport, precum si actele masinii in conditii corespunzatoare, le prezinta la cerere organelor de control;
 • se preocupa permanent de imbunatatirea cunostintelor sale profesionale si legislative in domeniul transporturilor;
 • executa operativ si corect sarcinile de serviciu trasate de superiorii ierarhici, respectand disciplina muncii;
 • se comporta civilizat in relatiile cu elevii, colegii de serviciu, superiorii ierarhici si organele de control;
 • respecta regulamentul de ordine interioara;
 • indeplinesre orice alte sarcini trasate de conducere – excursii lunare,
 • comunica imediat sefului direct – telefonic sau prin orice alt mijloc – orice eveniment de circulatie in care este implicat;
 • are obligatia sa nu schimbe pozitia autovehiculului implicat in accident, pana la sosirea organelor politiei si sa asigure pastrarea urmelor la locul accidentului, daca acesta a avut ca rezultat moartea, vatamarea integritatii corporale sau a sanatatii vreunei persoane sau daca accidentul constituie infractiune sau s-a produs ca urmare a unei infractiuni;
 • nu are voie sa transporte persoane din afara scolii,cu exceptia profesorilor si a parintilor care insotesc copiii;
 • sa se prezinte la verificarea medicala atunci cand este trimis de angajator;
 • soferul raspunde de integritatea persoanelor transportate – elevi si profesori , din momentul urcarii si pana la coborarea in fata scolii sau in statie;
 • nu porneste in cursa pana cand cadrul didactic insotitor nu este prezent atat la cursele de dimineata , cat si la cele de la pranz şi in cazul in care cadrul didactic nu este prezent anunta de urgenta seful ierarhic superior
 • nu porneste in nici o excursie scolara pana cand cadrul didactic nu prezinta toate documentele necesare NTSM semnat de elevi si parinti, tabel cu elevii ce efectueaza deplasarea si cadrele didactice ce raspund de acestia max 8 elevi / cadru didactic, proiectul tematic al actiunii ce contine obiectivele activitatii, traseul parcurs si durata deplasarii, avizele de cazare daca este cazul, rezervarile pentru mese daca este cazul, avizate de director si inregistrate la primărie și aprobate de primar
 • respecta si indeplineste cu strictete normele PSI si protectia muncii.
 • Monitorizarea comportamentului elevilor si gestionarea situatiilor conflictuale; prevenirea/sesizarea oricaror forme de violenta, rele tratamente sau de exploatare, abandon sau neglijenta, asupra copiilor prescolari/elevilor prin instiintarea serviciilor publice de asistenta sociala sau DGASPC inregistrarea zilnica a absentelor elevilor /prescolarilor cu respectarea termenelor si a formatelor solicitate
 • Respectarea si aplicarea Regulamentului intern si a tuturor actelor si normelor legislative in vigoare inclusiv a procedurilor aplicabile la nivelul unitatii
 • Aplicarea si respectarea normelor privind:
  • -securitatea si sanatatea in munca a personalului si elevilor
  • -situatii de urgenta inclusiv apararea impotriva incendiilor
  • -transportul elevilor cu microbuzul scolar si educatia rutiera a elevilor
  • -pastrarea si utilizarea corespunzatoarea bazei didactico-materialea scolii si gestionarea
  • corespunzatoarea bunurilor incredintate de scoala
  • -participarea la activitatile culturale desfasurate la nivelul comunitatii
  • -exercitarea atributiilor si responsabilitatile date de conducerea
 • În funcţie de nevoile specifice ale unităţii pe perioada vacantelor sau in alte situații salariatul este obligat să îndeplinească şi alte sarcini repartizate de angajator, precum şi să respecte normele, procedurile de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU, în condiţiile legi.
 • muncitor calificat I (electrician) rolul postului are ca scop realizarea activitatii de intretinere si reparatii curente la nivelul instituiei a instalațiilor electrice Atribuții principale muncitor calificat I (electrician):
 • repara defectiunile aparute la instalatiile electrice la clădirile proprietatea primăriei;
 • intervine si utilizeaza corespunzator centralele termice
 • verifica toate instalatiile electrice
 • identifica instalatia sau partea de instalatie care urmeaza a se lucra;
 • isi insuseste precis ce operatie are de indeplinit;
 • delimiteaza corespunzator conform NGPM zona de lucru;
 • verifica integritatea izolatiei, ingradirilor, starea carcaselor;
 • verifica echipamentul de protectie a muncii;
 • (4) muncitor calificat I (instalator) are ca scop realizarea activitatii curente de intretinere si reparatii curente la nivelul instituiei are următoarele atribuții:
 • verificarea instalaţiilor sanitare şi termice, înregistrarea reparaţiilor necesare şi remedierea lor;
 • verificarea periodică (lunar/vara, săptamânal/iarna) a scurgerilor pluviale, a vanelor din ghene şi de la subsol;
 • întocmirea listelor de materiale de reparaţii;
 • verificarea stării căminelor de la instalaţia de gaze;
 • verificarea instalaţiilor din subsolul tehnic; • supravegherea reparaţiilor efectuate în asociaţie sau intervenţia personală în cazuri de excepţie şi în afara programului zilnic / săptămânal (în week-end);
 • evidenţa lucrărilor efectuate şi menţionarea acestor în Registrul de evidenţă a lucrărilor la instalaţiile sanitare şi termice;
 • îndeplinirea unor sarcini suplimentare repartizate prin decizie internă.
 • verificarea gardului de protecţie, a porţilor şi a sistemului de închidere şi remedierea defecţiunilor;
 • verificarea gurilor de scurgere, a terasei, a hidranţilor, a robineţilor, a sifoanelor • acordarea ajutorului solicitat de către personalul de îngrijire (verificarea/repararea instalaţiei termice şi sanitare) ;
 • realizarea căilor de acces în caz de înzăpezire;
 • însuşirea şi respectarea în întreaga activitate de întreţinere şi reparaţii a NTSM şi a normelor PSI, pentru activitatea care o desfăşoară.

(4)muncitor necalificat, are ca scop principal realizarea salubrizării orășenesti și coordonarea persoanelor beneficiare ale ajutorului social și are urmatoarele atribuții principale:

 • Sa mature zilnic in zona atribuita ;
 • Sa mature si/sau stranga resturi vegetale din spatiile verzi ;
 • Sa anunte de indata seful de serviciu orice neregula constatata ;
 • Sa ia in primire toate materialele necesare asigurarii curateniei, avand obligatia sa asigure pastrarea si uitlizarea acestora in bune conditii;
 • Sa manifeste disponibilitate catre dialog, receptivitate, calm, tact in relatiile de serviciu ;
 • Sa raspunda la toate solicitarile venite din partea sefului de serviciu pentru indeplinirea unor sarcini conforme fisei postului;
 • Sa manifeste grija deosebita in manuirea si utilizarea materialelor si echipamentelor pe care la are in primire pentru a evita avarierea, distrugerea sau pierderea lor;

Sa fie cinstit/a, loial/a si disciplinat/a  dand dovada in toate imprejurarile de o atitudine civilizata si corecta fata de toare persoanele cu care vine in contact

 (5) sofer II (autobasculantă, autogunoieră) realizarea activitatii de transport cu autobasculanta sau autogunoiera in funcție de necesitățile apărute la nivelul instituției și are următoarele atribuții principale :

 • respecta cu strictete actele normative care reglementeaza circulatia pe drumurile publice;
 • înainte de a pleca in cursa are obligatia sa verifice starea tehnica a autovehiculului pe care il conduce;
 • efectueaza ingrijirea zilnica a autovehiculului;
 • nu pleaca in cursa daca constata defectiuni / nereguli ale autovehiculului si isi anunta imediat superiorul pentru a se remedia defectiunile;
 • preia foaia de parcurs pentru ziua respectiva si preda foaia din ziua precedenta completata la toate rubricile (dupa cum indica formularul), bonuri de transport, nota de receptie,
 • mentine starea tehnica corespunzatoare a autovehiculului avut in primire;
 • parcheaza autovehiculul la locul stabilit prin foaia de parcurs, respectand regulile de parcare;
 • pastreaza certificatul de inmatriculare, licenta de executie si copia licentei de transport, precum si actele masinii in conditii corespunzatoare, le prezinta la cerere organelor de control;
 • se preocupa permanent de imbunatatirea cunostintelor sale profesionale si legislative in domeniul transporturilor;
 • executa operativ si corect sarcinile de serviciu trasate de superiorii ierarhici, respectand disciplina muncii;
 • se comporta civilizat in relatiile, colegii de serviciu, superiorii ierarhici si organele de control;
 • respecta regulamentul de ordine interioara;
 • comunica imediat sefului direct – telefonic sau prin orice alt mijloc – orice eveniment de circulatie in care este implicat;
 • are obligatia sa nu schimbe pozitia autovehiculului implicat in accident, pana la sosirea organelor politiei si sa asigure pastrarea urmelor la locul accidentului, daca acesta a avut ca rezultat moartea, vatamarea integritatii corporale sau a sanatatii vreunei persoane sau daca accidentul constituie infractiune sau s-a produs ca urmare a unei infractiuni;