Organizarea  comisiilor pe principalele domenii de specialitate al consiliului local al orașului Broșteni

În conformitate cu prevederile art. 125, art. 126 și ale art. 127 ale art. 196 alin.(1), lit, a) din OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

În baza Ordinului Prefectului – județului Suceava nr. 846 din 30.10.2020 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local a orașul Broșteni, județul Suceava.

Sunt constituite următoarele comisii pe principalele domenii de specialitate al consiliului local al orașului Broșteni.

1. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al orașului, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism;

 • MOLODESCHI Mihai – Vasile – președinte
 • BARAN Doru – Benone – secretar
 • ARSINTE Răducu Grigore  – membru
 • HÂJ Constantiun – membru.
 • BILBOREANU Cristian – membru

2. Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social-culturale, culte, protecţia copilului;

 • DANCI Teofil – președinte
 • CERBU Angela – secretar
 • BONDAR Ileana – Paula – membru
 • MITEA Bogdan – Vasile – membru
 • CIMPOEȘU Emil – membru

 3. Comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor.

 • BÎRSAN Ion – președinte
 • PÎCU Claudiu Cătălin – secretar
 • HLIHOR Marcel – membru
 • ILIȘANU Cezar – membru
 • ASIMINEI Dragoș – Emilian – membru