Anunt – Concurs de promovare grad profesional

În conformitate cu prevederile art. VII alin. (38) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121 /2023, pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, precum și pentru modificarea art. III din Ordonanța de...

Anunt – Concurs de promovare in grad profesional

      În conformitate cu prevederile art. VII alin. (38) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2023, pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, precum și pentru...

ANUNȚ – Concurs de recrutare Secretar General UAT

Primăria orașului Broșteni , cu sediul în oraș Broșteni, str. Bistriței, 89, județul Suceava telefon 0230549940/fax 0230549786, email primaria_brosteni@yahoo.com, organizează în baza Art. unic din OUG 80/2022 – alin. (2) lit. a), în data de 06.02.2023 10:00,...

ANUNȚ – Concurs de recrutare Secretar General UAT

Primăria orașului Broșteni , cu sediul în oraș Broșteni, str. Bistriței, 89, județul Suceava telefon 0230549940/fax 0230549786, email primaria_brosteni@yahoo.com, organizează în data de 07.07.2022 ora 10.00 concurs de recrutare,  conform prevederilor art. 618 din...

Anunț – concurs angajare 2 funcții publice

ANUNT,        În conformitate cu prevederile art. 618 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu art.21 alin.(1) din H.G. nr.611/2008, cu modificările și...