ANUNȚ – Concurs de recrutare Secretar General UAT

Primăria orașului Broșteni , cu sediul în oraș Broșteni, str. Bistriței, 89, județul Suceava telefon 0230549940/fax 0230549786, email primaria_brosteni@yahoo.com, organizează în baza Art. unic din OUG 80/2022 – alin. (2) lit. a), în data de 06.02.2023 10:00,...