Anunț public privind decizia etapei de încadrare, conform procedurii din Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului

Orașul Broșteni, titular al proiectului „Construire pod peste pârâul Neagra în zona strada Braniștei din orașul Broșteni” propus a fi amplasat în orașul Broșteni, str. Mihai Băcescu, județul Suceava, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare...