ACHIZIȚII PUBLICE

ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ DE LUCRĂRI – Amenajare spatii joaca

ROMÂNIAJUDEŢUL SUCEAVAORAŞUL BROŞTENINR.3742 DIN 09.05.2023 ANUNȚ DE PUBLICITATE/INVITATIE DE PARTICIPARE PRIVIND ACHIZIȚIA DIRECTĂ DE LUCRĂRIpentru obiectivul de investiții :”Amenajare spatii joaca – orasul Brosteni, judetul Suceava” Modalitatea de atribuire a...