Broșteni este un oraș în județul Suceava, format din localitățile componente Broșteni (reședință), Hăleasa, Lungeni și Neagra, și din satele Cotârgași, Dârmoxa, Frasin, Holda, Holdița și Pietroasa.

Orașul este poziționat în sud-vestul județului Suceava, la granița cu județele Neamț și Harghita, pe valea râului Bistrița.

Broșteni este cel mai izolat oraș din județul Suceava, de asemenea, se afla în aria de influență urbană a municipiului Vatra Dornei, situat la o distanta de 52 km.

Broșteni este o localitate tipica de munte, elementele urbane simțindu-se doar în centrul localității, datorită complexului de blocuri de locuințe construite pentru personalul angajat în fostele mine din zonă.

Teritoriul orașului se întinde pe o suprafață de peste 420 km², din acest punct de vedere orașul Broșteni ocupă primul loc între localitățile județului Suceava. Dispunerea zonelor intravilane este una foarte răsfirată, specifică așezărilor de munte.

Descoperirile arheologice, precum și documentele istorice pledează pentru existența unor populații vechi în bazinul Bistriței, încă din epoca paleolitica. Localitatea Broșteni a făcut parte din Braniștea Voronețului din 1488 pana în 1807. Aceasta moșie a fost dăruita de domnitorul Ștefan cel Mare Mănăstirii Voroneț, care a stăpânit-o în vechile hotare pana când aceasta a fost anexata Imperiului Habsburgic în 1775.

După intrarea Broșteniului în stăpânirea Casei Regale, au fost construite căi rutiere județene și naționale spre aceste așezări și s-a dezvoltat mineritul. În anul 2004 comuna Broșteni a fost ridicata la rangul de oraș.

Relieful predominant al localității îl constituie munții, ce acoperă 85% din teritoriu, 12% fiind zona de deal și doar 3% teren arabil. Clima este aspra, cu ierni lungi și geroase și veri scurte și răcoroase.

Anunturi

Anunț public privind decizia etapei de încadrare, conform procedurii din Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului

Orașul Broșteni, titular al proiectului „Construire pod peste pârâul Neagra în zona strada Braniștei din orașul Broșteni” propus a fi amplasat în orașul Broșteni, str. Mihai Băcescu, județul Suceava, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare...

ANUNȚ – Program Casarea autovehiculelor uzate

ANUNȚ🚘 În atenția persoanelor care s-au înscris în cadrul programului privind casarea autovehiculelor uzate!Administrația Fondului pentru Mediu a transmis astăzi lista persoanelor fizice care s-au înscris în aplicație.📃 În vederea parcurgerii următorilor pași privind...

Program privind casarea autovehiculelor uzate

Primăria Orașului Broșteni a depus cererea de înscriere la Programul privind casarea autovehiculelor uzate, program inițiat de Administrația Fondului pentru Mediu. Acest program este unul de interes și de aceea, Primăria Orașului Broșteni a făcut demersurile necesare...

Anunt achizitie lucrari – LUCRARI DE REPARATII A CONSTRUCTIILOR HIDROTEHNICE AFECTATE DE CALAMITATI ÎN ANUL 2021 PE CURSUL DE APA COTARGASI SI PIETROASA DIN ORAȘUL BROȘTENIAnunt achizitie lucrari –

ANUNȚ DE PUBLICITATE/INVITATIE DE PARTICIPARE PRIVIND ACHIZIȚIA DIRECTĂ DE LUCRĂRIpentru obiectivul “ LUCRARI DE REPARATII A CONSTRUCTIILOR HIDROTEHNICE AFECTATE DE CALAMITATI ÎN ANUL 2021 PE CURSUL DE APA COTARGASI SI PIETROASA DIN ORAȘUL BROȘTENI, JUDEȚUL SUCEAVA”...

Concursuri

Anunt – Concurs de promovare grad profesional

În conformitate cu prevederile art. VII alin. (38) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121 /2023, pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, precum și pentru modificarea art. III din Ordonanța de...

Anunt – Concurs de promovare in grad profesional

      În conformitate cu prevederile art. VII alin. (38) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2023, pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, precum și pentru...

ANUNȚ – Concurs de recrutare Secretar General UAT

Primăria orașului Broșteni , cu sediul în oraș Broșteni, str. Bistriței, 89, județul Suceava telefon 0230549940/fax 0230549786, email primaria_brosteni@yahoo.com, organizează în baza Art. unic din OUG 80/2022 - alin. (2) lit. a), în data de 06.02.2023 10:00, concurs...

ANUNȚ – Concurs de recrutare Secretar General UAT

Primăria orașului Broșteni , cu sediul în oraș Broșteni, str. Bistriței, 89, județul Suceava telefon 0230549940/fax 0230549786, email primaria_brosteni@yahoo.com, organizează în data de 07.07.2022 ora 10.00 concurs de recrutare,  conform prevederilor art. 618 din...

Comunicate de presă

Niciun Rezultat

Pagina căutată nu a fost găsită. Încercați o căutare mai profundă sau folosiți navigarea de deasupra pentru localizarea postării.