Primăria Orașului Broșteni a depus cererea de înscriere la Programul privind casarea autovehiculelor uzate, program inițiat de Administrația Fondului pentru Mediu.

Acest program este unul de interes și de aceea, Primăria Orașului Broșteni a făcut demersurile necesare pentru a accesa o finanțare în cadrul acestui program.

Împreună vom reuși să scăpăm de cât mai multe mașini vechi de pe străzile sau din parcările orașului!

Am primit o finanțare care permite casarea a 100 de autovehicule vechi din oraș. Cofinanțarea AFM reprezintă 80% din valoarea sumei totale alocate acestui proiect, iar diferența va fi acoperită din bugetul local al orașului Broșteni.

 • Dacă sunteți unul dintre cei care vrea să renunțe la autoturismul vechi, puteți primi 3.000 de lei în schimbul acestuia, iar  AFM va acorda stimulentul pentru casare, cu titlu de finanțare, fără a depăși suma de 2.400 de lei pentru fiecare autovehicul uzat casat în cadrul Programului.
 • UAT Orașul Broșteni acordă stimulentul pentru casare, cu titlu de finanțare, fără a depăși suma de 600 de lei pentru fiecare autovehicul uzat casat în cadrul Programului.

Etapele Programului

 1. Publicarea pe pagina de internet a AFM a ghidului de finanțare, a anunțului de deschidere a sesiunii de înscriere pentru solicitanți și a sumelor alocate;
 2. Depunerea cererilor de înscriere și a documentelor prevăzute la art. 11 de către UAT în aplicația dedicată;
 3. Publicarea rezultatelor analizei și încheierea contractelor de delegare;
 4. Publicarea listei cu UAT-urile care au încheiat contracte de delegare;
 5. Publicarea pe pagina de internet a AFM a anunțului de deschidere a sesiunii de înscriere pentru solicitanții de finanțare și a sumelor alocate;
 6. Înscrierea în aplicație a solicitanților de finanțare care au domiciliul pe raza UAT din lista menționată la lit. d), în limita bugetului prevăzut în contractul de delegare;
 7. Transmiterea de către AFM a solicitărilor de finanțare către UAT, pe baza înscrierilor efectuate potrivit lit. f);
 8. Derularea Programului conform procedurilor interne adoptate de UAT;
 9. Monitorizarea proiectelor.

În acest moment ne aflăm în etapa în care U.A.T. Orașul  Broșteni s-a înscris în program și a solicitat finanțare pentru casarea a 100 de autovehicule și a semnat contractul de delegare cu ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU, urmând publicarea listei cu UAT-urile care au încheiat contracte de delegare.

Urmează etapa cea mai importantă pentru cetățeni!

 1. Anunțul deschiderii sesiunii de înscriere pentru cetățeni (de către ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU) revenim cu informare la dechiderea sesiunii;
 2. Înscriere pe platforma ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU a solicitanților stimulentului pentru casare link  atașat (https://www.afm.ro/casare_auto_uzate.php) –STRICT- de către beneficiarul stimulentului/solicitant de finanțare.
 3. Se pot înscrie doar solicitanţii de finanţare care au domiciliul pe raza  U.AT.O Broșteni în limita sumelor prevăzute în contractul de delegare.
 4.  Înscrierea solicitanţilor de finanţare se face doar prin completarea unor câmpuri predefinite ale aplicaţiei informatice.
 5.  Documentele care atestă eligibilitatea vor fi transmise de solicitantul de finanţare către delegat (Primăria Broșteni), ulterior înscrierii, conform procedurii şi termenelor stabilite de aceasta.
 6.  Un solicitant de finanţare se poate înscrie o singură dată în cadrul unei sesiuni pentru casarea uneia sau mai multor autovehicule uzate.

 După finalizarea înscrierii, ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU transmite Primăriei Orașului Broșteni lista solicitanţilor de finanţare care solicită stimulentul pentru casare, prin poşta electronică.