ANUNT,

În conformitate cu prevederile art. 618 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare Unitatea Administrativ-Teritorială Orașul Broșteni, județul Suceava, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Broșteni, după cum urmează:

1.1 (una) funcție publică de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad profesional, debutant din Compartiment Protecția mediului din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Broșteni, județul Suceava

2.durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

3.probă suplimentară – nu este cazul

4.data sustinerii probei scrise: 02.03.2023, ora 10.00, la sediul Primăriei Orașului Broșteni, str. Bistriței nr.89, oraș Broșteni, jud. SuceavaProba interviu: in termen de 5 zile lucratoare de la data probei scrise, la sediul Primariei orasului Brosteni, jud. Suceava.