Primăria orașului Broșteni , cu sediul în oraș Broșteni, str. Bistriței, 89, județul Suceava telefon 0230549940/fax 0230549786, email primaria_brosteni@yahoo.com, organizează în data de 07.07.2022 ora 10.00 concurs de recrutare,  conform prevederilor art. 618 din OUG nr .57/ 2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare și HGR nr. 611/2008  pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările și completările ulterioare, precum și în baza art.II din Legea nr.203/ 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,  pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de SECRETAR GENERAL AL UAT ORAȘUL BROȘTENI

     Concursul se va desfășura la sediul Primăriei Orașului Broșteni, jud Suceava, strada Bistritei, nr.89, oras Broșteni, Județul Suceava.

    Probele stabilite pentru concurs :

    -selecția dosarelor;

    -proba scrisă;

    -interviul.

    Condiții de desfășurarea concursului:

   – dosarele candidaților se depun la sediul Primăriei orașului Broșteni, jud Suceava în perioada 07.06.2022-27.06.2022;

   – selecția dosarelor se va face în termen de 5 zile lucrătoare  de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

   – proba scrisă în data de 07 iulie 2022 ora 1000;   

– data interviului în termen de 5 zile de la susținerea probei scrise.;

REZULTATE: