Orașul Broșteni, titular al proiectului „Construire pod peste pârâul Neagra în zona strada Braniștei din orașul Broșteni” propus a fi amplasat în orașul Broșteni, str. Mihai Băcescu, județul Suceava, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția Pentru Protecția Mediului Suceava, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul mai sus menționat.

          Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Agenția Pentru Protecția Mediului Suceava din mun. Suceava, str. Bistriței, nr.1A, în zilele de luni – vineri, între orele 08:00 – 14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmsv.anpm.ro.

          Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.