Primăria orașului Broșteni , cu sediul în oraș Broșteni, str. Bistriței, 89, județul Suceava telefon 0230549940/fax 0230549786, email primaria_brosteni@yahoo.com, organizează în baza Art. unic din OUG 80/2022 – alin. (2) lit. a), în data de 06.02.2023 10:00, concurs de recrutare, pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de SECRETAR GENERAL AL UAT ORAȘUL BROȘTENI

Concursul se va desfășura la sediul Primăriei Orașului Broșteni, jud Suceava, strada Bistritei, nr.89, oras Broșteni, Județul Suceava.

Probele stabilite pentru concurs :

  • selecția dosarelor;
  • proba scrisă;
  • interviul.

Condiții de desfășurarea concursului:

  • dosarele candidaților se depun la sediul Primăriei orașului Broșteni, jud Suceava în perioada 05.01.2023 – 25.01.2023;
  • selecția dosarelor se va face în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
  • proba scrisă în data de 06.02.2023 10:00;
  • data interviului în termen de 5 zile de la susținerea probei scrise. ;

REZULTATE: