ANUNȚ OCUPARE POSTURI CONTRACTUALE VACANTE

ROMÂNIAJUDETUL SUCEAVAORASUL BROSTENIPRIMĂRIA Nr.2162 din 06.04.2021 ANUNȚ Primăria orașului Broșteni, jud. Suceava, organizează in conformitate cu prevederile H.G. 286/2011 modificata si completata prin H.G. nr. 1027/2014, concurs pentru ocuparea următoarelor...