Primăria Broșteni vine în sprijinul dvs. cu câteva informații utile legate de cererea care trebuie depusă la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA). 

Anul acesta fermierii vor completa o singură Cerere Unică de Plată, chiar dacă se utilizează suprafeţe de teren în diferite localităţi sau judeţe.

Înainte de a completa cererea, toți cei care doresc să primească subvenții de la APIA, trebuie să se prezinte la sediul primăriei orașului Broșteni pentru eliberarea adeverințelor din registrul agricol.

Anul acesta nu veți primi plicuri din parte APIA, așa că angajații primăriei vă stau la dispoziție cu informațiile de care aveți nevoie. 

De asemenea, tabelul nominal cu programarea calendaristică a fermierilor este afișat la primărie și îl găsiți și pe site-ul instituției noastre la adresa: 

Anul acesta cererea va putea fi completată și online, fără a mai fi nevoie să vă prezentați la centrele APIA.

Mai jos găsiți și lista cu documentele de care aveți nevoie pentru a depune cererea unică de plată, modelul acestei și un ghid legat de modul în care trebuie completată.

De știut!

Documentele care fac dovada că terenul agricol se află la dispoziţia fermierului și sunt eliberate de Primăria Broșteni trebuie să fie încheiate înaintea depunerii Cererii unice de plată şi să fie valabile la data depunerii cererii!

Conform informațiilor transmise de APIA, trebuie să depuneți electronic, prin poștă sau, în situații excepționale să prezinte fizic, următoarele documente:

  • copie de pe cartea de identitate/buletinul de identitate/ paşaport/certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului/certificatul de înregistrare fiscală, după caz, iar în cazul reprezentantului, copie de pe datele de identificare, respectiv carte de identitate/buletin de identitate/paşaport şi procură notarială (în cazul persoanelor fizice) sau delegaţie de împuternicire (în cazul persoanelor juridice);
  • dovada deţinerii unui cont bancar activ pe teritoriul României;  
  • adeverința conform înscrisurilor din registrul agricol, trebuie să fie încheiate înaintea depunerii cererii unice de plată și trebuie să fie valabile la data depunerii cererii; 
  • copia cardului exploataţiei zootehnice în care sunt înregistrate animalele sau adeverinţa eliberată de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, din care să rezulte codul exploataţiei înscrisă în RNE valabil la data depunerii cererii unice de plată pentru solicitanții de sprijin pentru pajişti permanente;    
  • Pentru fermierii cu sume de peste 5.000 de euro încasați în 2020: persoanele care nu au obligația să organizeze și să conducă contabilitatea financiară conform art, 1 alin. (1)-(4) din Legea 82/1991 a contabilității – republicată, prezintă adeverința eliberată de Agenția Națională de Administrare fiscală privind veniturile totale realizate în cel mai recent an fiscal pentru care sunt disponibile astfel de dovezi și, după caz, veniturile din activități agricole în cel mai recent an fiscal pentru care sunt disponibile astfel de dovezi;
  • Vă rugăm să specificați numărul de telefon mobil la care vă putem contacta pentru închiderea cererii.

Cei care depun cerere pentru sprijin cuplat la zootehnie, vaci de lapte și/sau oi, sunt programați mai târziu și vor depune și alte documente!

PRIMAR, 

Alexandru HURJUI