Conform HCL nr.11 din 13.02.2022 a fost aprobat noul nomenclator stradal RENNS al Orașului Broșteni Jud. Suceava prin care au fost adăugate nume de străzi și o parte din numere au fost modificate.          

În acest sens, persoanele care doresc să se informeze in legătură cu noile modificări ale nomenclatorului, să se adreseze Primăriei Orașului Broșteni.