Anunț – concurs angajare 2 funcții publice

ANUNT,        În conformitate cu prevederile art. 618 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu art.21 alin.(1) din H.G. nr.611/2008, cu modificările și...

ANUNȚ OCUPARE POSTURI CONTRACTUALE VACANTE

ROMÂNIAJUDETUL SUCEAVAORASUL BROSTENIPRIMĂRIA Nr.2162 din 06.04.2021 ANUNȚ Primăria orașului Broșteni, jud. Suceava, organizează in conformitate cu prevederile H.G. 286/2011 modificata si completata prin H.G. nr. 1027/2014, concurs pentru ocuparea următoarelor...